Hoppa till innehåll

Testikelcancer

Testikelcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos män i 25 – 40 års åldern. Totalt sett utgör testikelcancern en liten del, mindre än 1 procent, av alla cancerfall. Varje år drabbas cirka 340 män.
Prognosen vid testikelcancer är mycket god och cirka 95% blir botade för gott. Det är ovanligt att man får cancer i båda testiklarna.

Det är viktigt för män att känna igenom, palpera, sina testiklar regelbundet till exempel i samband med dusch, på samma sätt som det är viktigt för kvinnor att känna igenom sina bröst. Genom regelbunden undersökning får man en uppfattning om vad som är normalt för den egna kroppen och kan på så sätt förhoppningsvis reagera på förändringar snabbare exempelvis om testikeln få ändrad storlek, konsistens eller om det tillkommer en knöl. Andra symptom som bör utredas av läkare är smärta, obehag eller tyngdkänsla i testikeln. En förstorad bröstkörtel hos män kan också vara ett tecken till testikelcancer.
Vissa av besvären nämnda ovan kan finnas vid andra sjukdomar och tyder inte enbart på testikelcancer, till exempel bitestikelinflammation kan ge smärta/obehag från bitestikeln.

Om du har besvär från dina testiklar bör du boka in ett läkarbesök för bedömning. Vid besöket undersöker läkaren testiklarna, om det finns en misstanke om testikelcancer skickas remiss för ultraljud av testiklarna och man får lämna blodprov för analys av tumörmarkörer.

Om utredningen skulle visa tecken till testikelcancer så blir du remitterad vidare till läkare som är specialiserad för behandling inom området, dessa läkare kallas för urologer och onkologer.