Spirometri

Spirometri eller lungfunktionstest är en undersökning där man mäter din lungkapacitet.
Undersökningen kan ge underlag till om man har Astma, KOL eller annan lungsjukdom.

Undersökningen tar mellan 30 – 45 minuter och genomförs genom att du blåser ut kraftigt genom ett munstycke. Undersökningen gör inte ont, men kan upplevas som ansträngande.

I vissa fall så utförs undersökningen före och efter du har fått inhalera ett läkemedel. Läkemedlet vidgar dina luftvägar och man vill mäta eventuell förändring i luftflödet efter medicineringen.