Hoppa till innehåll

Post covid mottagning

En del personer får kvarvarande besvär efter genomgången covid-infektion. De vanligast rapporterade besvären är:
– Besvär med lungfunktionen/andningen
– Hjärntrötthet
– Smärta
– Hjärtklappning (POTS)

Man kan även få besvär med yrsel, sjukdomskänsla med mera.

Vi utreder dig med misstänkta besvär efter genomgången covidinfektion samt erbjuder rehabilitering.

Så går det till

Du inbokas till oss för sköterske- och läkarbesök för genomgång av dina besvär, undersökning och bedömning.

Vi skickar remiss för utredning med blodprov, ibland kan annan utredning förekomma utifrån dina besvär.

Efter avslutad utredning sätter vi diagnos.

Du erbjuds rehabilitering utifrån dina besvär.

Bedömningsbesök, utredning och diagnos

Du kommer först till vår sjuksköterska. Där får du svara på frågor kring dina besvär.
Efteråt tar sjuksköterskan puls, blodtryck, syremättnad och ett EKG. Du får utföra chair stand test, antal uppresningar från sittande till stående samt ett gångtest.
Sköterskan kommer även utföra så kallat ortostatiskt test för att se hur ditt blodtryck och puls förändras vid förändrad kroppsposition.

Efter besöket kan du komma att få formulär skickade till dig via 1177, det är viktigt att du då svarar på samtliga av formulären.

Du kommer få lämna blodprover på Karolinska laboratoriet, för att utesluta underliggande sjukdomar.

Du kommer också få ett besök bokat till läkare ca 1-2 veckor framåt i tiden för genomgång av dina resultat. Läkaren kommer vid behov komplettera din utredning med exempelvis spirometri vid luftvägsbesvär.