Lista dig

Genom att lista dig hos oss så kan vi erbjuda dig kontinuerlig vård.
Vi erbjuder läkar-, sköterske-, och psykologbesök.
Vi finns både fysiskt och digitalt.

Vår mottagning ligger mitt i Stockholm City på Sveavägen 17, plan 7.
Du kan bara vara listad på en vårdcentral åt gången.