Hoppa till innehåll

Diabetesmottagning

Vi behandlar dig med Diabetes typ 2 på vår mottagning. Vi har tillgång till specialistläkare i allmänmedicin, diabetessjuksköterska och medicinsk fotvårdare.

Vid behov remitterar vi dig till specialistmottagning inom diabetes.

Om Diabetes typ 2

Vid typ 2-diabetes har kroppen svårt att hålla sockerhalten i blodet tillräckligt låg. Förmågan att producera insulin i förhållande till kroppens behov är i regel sänkt, men inte helt borta.
Risken att få diabetes ökar med din ålder och ca 4% av befolkningen har sjukdomen. Det finns en ärftlig komponent framförallt i diabetes typ 2, men även för typ 1.
Vanliga symtom är bland annat trötthet och att du behöver kissa oftare. 

Symptom

Det är vanligt att symtomen kommer smygande över tid.
– Trötthet,
– Ökad urinmängd,
– Ökad törst

Behandling

Behandlingen är individanpassad men utgår vanligast från det blodsockersänkande läkemedlet metformin.
Vi väljer läkemedel för att få din diabetes behandlad inom uppsatta målvärden.

Vårt team

Läkaren träffar dig i regel en gång var 6-12 månad och följer upp dina prover och justerar dina läkemedel.

Läkaren remitterar dig för ögonbottenundersökning och medicinsk fotvård utifrån behov.

Diabetessköterskan träffar dig i regel en gång var 6-12 månad och är utbildad för att följa dina prover och justera dina läkemedel i samråd med din läkare.

Diabetessköterskan kan vid behov remittera för ögonbottenundersökning och medicinsk fotvård utifrån behov.

Medicinsk fotvård erbjuds 2 – 4 gånger per år utifrån behov.

Fotvårdaren undersöker och behandlar dina fötter och ger råd för att förebygga sår.