tonyborg

Nedstämdhet

  • av

Alla kan känna sig nedstämda och/eller ledsna under olika delar av livet, man kan säga att vara nedstämd kortare period ofta kan ses som normalt.… Läs mer »Nedstämdhet