Hoppa till innehåll

Astma

Vi utreder och behandlar astma för barn och vuxna. Vi har astma- och KOL sköterska och utför lungfunktionstest (spirometri) direkt på vår mottagning.

Vår astma- KOL sköterska hjälper dig att hitta det läkemedel och dos som fungerar bäst för dig.

Astma är en kronisk inflammation i luftvägarna, besvären kan ofta bli tydliga vid exempelvis luftvägsinfektion eller fysisk ansträngning.

Vanliga symtom är:

  • Hosta som kan försämras vid ansträngning, allergi eller ansträngning
  • Andfåddhet
  • Visslande eller pipande andning

Karin Widlund Hedman

Astma- KOL Sjuksköterska