Hoppa till innehåll

ADD- & ADHD mottagning

Vi utreder barn- och vuxna med misstänkt ADD eller ADHD.
Vi har barn- och vuxenpsykologer samt psykiater på vår mottagning.

Så går det till

Vid önskemål om utredning av ADD- & ADHD inbokas du först till en specialistläkare inom allmänmedicin. Du måste vara listad på vår mottagning för att få en bedömning av eventuell ADD- ADHD utredning.
Läkaren kontrollerar ditt hjärta, puls och blodtryck samt beställer blodprover.
Du kommer behöva lämna ett urinprov för screening av droger.

Efter läkarbesöket bokas du till psykolog för ett bedömningsbesök. Om psykologen anser att det finns tillräcklig grund påbörjas en utredning, vanligtvis inom 3 veckor. Utredningen tar ca 2 – 3 månader.

Efter avslutad utredning har psykologen och psykiatern en behandlingskonferens, efter denna får du besked av din psykolog kring eventuell diagnos.
Vid önskemål om läkemedelsbehandling bokas du in för ett besök till psykiater.
Under pågående läkemedelsbehandling kan du komma att drogtestas.

Vi utreder dig från 9 år och uppåt, vi har ingen övre åldersgräns.

Hos oss betalar du endast patientavgift. Läkarbesök 200 SEK, psykologbesök 100 SEK. Högkostnadsskydd och frikort gäller.

Det bästa är om du fortsätter på den mottagningen där du har fått diagnos. Om detta inte är möjligt erbjuder vi bedömningsbesök. Detta innebär att vi går igenom den utredning som du utfört tidigare får att se om den är komplett, utifrån vår bedömning. Du kommer också behöva lämna drogtest.
Om bedömningen anses komplett kan du bokas in till psykiater för ställningstagande till behandling.

Svar ja. Vi erbjuder bedömning, utredning och diagnos för dig som uppfyller kriterierna. Val av eventuell behandling är upp till dig.

Vi utreder endast dig som är listad på vår mottagning. Du kan lista dig direkt via vår hemsida.
Vid listning påverkas endast ditt val av vårdcentral och eventuell väntetid till ADD- ADHD utredning inom psykiatrin påverkas inte.

Svar nej. För närvarande utreder vi endast okomplicerad ADD- och ADHD. Vid misstanke om annan samsjuklighet kommer vi remittera dig vidare till psykiatrin.

Efter 4 veckor kallas du till sjuksköterska för uppföljning av puls, blodtryck och mående. Om allt har gått bra med din behandling kommer vi kalla dig var sjätte månad.

Vi utför drogscreening regelbundet för dig som står på behandling. Vid positivt drogtest tar psykiater ställning till utsättning av din medicinering.

Svar nej. För att utredningen ska vara representativ är det viktigt att du inte är påverkad av substanser under tiden som den pågår.

Vid pågående läkemedelsbehandling är det viktigt att man inte brukar droger samtidigt. Positivt drogtest vid behandling kommer innebära att din utredning och medicinering tillfälligt pausas.

Om du har fått diagnosen ADD- eller ADHD tidigare så utför vi ingen second opinion. Om du önskar att diagnosen ska avskrivas ber vi dig kontakta mottagningen som har satt diagnosen.

Om du har fått en bedömning att du inte har ADD- eller ADHD så erbjuder vi ett bedömningsbesök för ställningstagande om vi kan erbjuda dig utredning eller inte.