Hoppa till innehåll
Hem » Säsongsinfluensa

Säsongsinfluensa

  • av

Influensa är en virusinfektion i luftvägarna som är mycket smittsam. Det finns olika typer av influensavirus som infekterar luftvägarna.
När du har fått influensa finns viruset framför allt i svalget och övre luftvägarna, vilket innebär att du kan smitta andra genom exempelvis hosta eller nysning. Du kan även smitta andra om du inte tvättar händerna efter att du har snutit dig eller hostat i handen.
Viruset sprids framför allt under vinterhalvåret varför man också benämner det som säsongsinfluensa. Anledningen till att spridningen ökar under vinterhalvåret har med att göra att luften då är mer torr och har lägre fuktighet vilket gör att viruspartiklarna kan stanna längre i luften.

Du smittar redan innan du själv fått symptom och man smittar som mest när man är sjukast.
Typiska symptom är:
– Frossa,
– Feber, ofta över 40 grader,
– Huvudvärk,
– Allmän muskelvärk,
– Sjukdomskänsla,
– Hosta,
– Besvär med mag- och tarmkanalen (vanligare hos barn).

Om du får symptom av influensa ska du vara hemma och vila, du ska undvika sociala kontakter för att undvika att sprida viruset vidare – även om du upplever att du mår ganska bra kan nästa person som får infektionen bli svårare sjuk. En huvudregel är att man smittar så länge man har feber.

Oftast så behandlar man endast symptomen exempelvis med febernedsättande. Det är viktigt att du får i dig vätska.
I tidigt skede (gärna första dagens symtom) kan man ha nytta av behandling med antiviralt läkemedel. Antiviralt läkemedel kan minska sjukdomstiden med 1-2,5 dagar.

Influensa är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige, det är samtidigt endast fåtal personer som blir allvarligt sjuka av influensa. Det kan ofta vara en komplikation till influensan som gör att man avlider av sjukdom exempelvis lunginflammation eller sjukdom som drabbar hjärtat exempelvis hjärtsvikt eller hjärtinfarkt. Oftast är det äldre och sköra personer som drabbas hårt av influensa.

Du kan vaccinera dig mot influensan hos oss under vaccinationskampanjen.
Viruset som ingår i säsongsinfluensan varierar mellan säsongerna och därför justeras även komponenterna i vaccinet för att ge dig så gott skydd som möjligt. Man behöver därför vaccinera sig årligen.
Skyddet kommer ca 10 dagar efter vaccinationen och man uppskattar att vaccinet ger ca 50% skydd mot infektionen och bland de som är vaccinerade och insjuknar så får man ofta lindrigare symptom.
Vaccinet är kostnadsfritt för dig som tillhör en riskgrupp.